Nabór wniosków

Nabór najemców rozpoczyna się 4 września i będzie trwał do 6 października 2023 r.

zasady najmu mieszkania na wynajem

Formularze wniosków wraz z załącznikami możesz pobrać:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec
  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Tablica ogłoszeń – Nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu


zasady najmu czynsz

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami należy w wyznaczonym terminie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. LUBAŃSKIEJ W ZGORZELCU” dostarczyć:

  • Osobiście: do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec
  • Wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec (decyduje data stempla pocztowego)

Dla kogo?

Rada Miasta Zgorzelec – w dniu 27 czerwca 2023 roku podjęła Uchwałę nr 538/2023 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu będących własnością PM Zgorzelec 1 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przeskok 2 w Warszawie, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz kaucji zabezpieczającej umowę najmu.