Nabór wniosków

Ogłoszenie o terminie i sposobie składania wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy Miejskiej Zgorzelec. Wniosek złożysz przez internet, a jeżeli nie masz dostępu do sieci, będziesz mógł skorzystać z pomocy w Urzędzie.

Dla kogo?

W dn. 25 stycznia 2022 Rada Miasta Zgorzelec podjęła uchwałę w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków. Zgodnie z tą uchwałą, o zawarcie umowy najmu możesz się ubiegać, jeżeli:


zasady najmu kaucja

spełniasz kryterium dochodowe określone w § 4 ust. 1 uchwały*


zasady najmu czynsz

nie jesteś (i nie byłeś w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) właścicielami nieruchomości mieszkaniowej


* KRYTERIUM DOCHODOWE:

 1. Jeżeli mieszkasz sam, twój średni dochód (z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może być: mniejszy niż 200% i większy niż 500% najniższej emerytury netto
 2. Jeżeli mieszkacie we 2 lub 3 osoby, wasz średni dochód na osobę (z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może być: mniejszy niż 160% i większy niż 400% najniższej emerytury netto
 3. Jeżeli mieszkacie we 4 lub więcej osób, wasz średni dochód na osobę (z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może być: mniejszy niż 140% i większy niż 300% najniższej emerytury netto

Obecnie najniższa emerytura netto wynosi 1066,24 zł, więc:

 1. co najmniej 2142,38 zł i najwyżej 5331,2 zł
 2. co najmniej 1706 zł i najwyżej 4 265 zł
 3. co najmniej 1492,7 zł i najwyżej 3 198,7 zł

Kto ma pierwszeństwo?

falka PFR Nieruchomości
 • małżeństwa / pary – o ile jedno z was do końca 2022 roku nie przekroczy 35 r.ż. i: wychowujecie dziecko lub: jedno z was ma umowę o pracę / prowadzi firmę w Gminie Zgorzelec (co najmniej od 6 m-cy przed złożeniem wniosku)
 • samotni rodzice – o ile do końca 2022 roku nie przekroczą 35 r.ż.
 • osoby niepełnosprawne
 • gospodarstwa domowe, w których jest dziecko
 • osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania aby podjąć naukę lub pracę
 • najemcy lokali wynajętych od gminy, o ile przeprowadzą się w ciągu miesiąca od podpisania nowej umowy najmu
 • seniorzy, którzy mieszkają w nieodpowiednich warunkach zdrowotnych, rodzinnych i społecznych
 • mieszkańcy Zgorzelca, o ile są w stanie udowodnić nieprzerwane zamieszkiwanie przez co najmniej 5 lat
 • nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, salowe, żołnierze straży granicznej, policjanci
 • posiadacze wkładu oszczędnościowego zgromadzonego na starej książeczce mieszkaniowej

DOPŁATY DO CZYNSZU
Najemcy mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Dopłatę otrzymasz,  jeżeli średni miesięczny dochód netto nie przekracza:

 • dla singli  – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez GUS,
 • dla większych gospodarstw domowych – ww. limit zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2020 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 5167,47 zł. Więcej informacji>>

Umowa najmu

Umowy z najemcami są zawierane na podstawie przepisów o najmie instytucjonalnym, które zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów (rozdział „Najem instytucjonalny lokalu”). Umowa najmu instytucjonalnego zawierana jest na czas oznaczony.

Nawet gdyby trwała dłużej, nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, do umowy najmu instytucjonalnego najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego,

że jeśli nie wywiąże się z jej warunków, np. będzie zalegał z czynszem najmu, podda się dobrowolnie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Najemcy mogą się starać o dopłaty do czynszu oraz dodatki mieszkaniowe.

Jak przebiega nabór?


zasady najmu czynsz

Etap 1

Wniosek o mieszkanie wypełnisz przez internet. Będzie można to zrobić tylko w terminach, które określi Urząd Miasta.


zasady najmu kaucja

Etap 2

Dostarcz do Urzędu (masz na to 30 dni od złożenia wniosku) dokumenty potwierdzające te dane, które wpisałeś we wniosku. Lista tych dokumentów znajduje się w Uchwale>>


Ile kosztuje najem?

CZYNSZ

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Średnia stawka czynszowa za metr kwadratowy jest podawana na ok. 30 dni przed naborem wniosków o mieszkanie.

RACHUNKI

Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Pamiętaj, że te opłaty nie są zależne od nas.

KOSZTY EKSPLOATACJI

Zaliczka na koszty eksploatacji jest przeznaczana przede wszystkim na utrzymanie części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Szczegółowo opisaliśmy to poniżej:

Co obejmuje opłata eksploatacyjna?

 • utrzymanie zieleni osiedlowej
 • oświetlenie: dróg, chodników, parkingów, klatek schodowych
 • ogrzewanie: korytarzy, klatek schodowych
 • sprzątanie klatek schodowych, parkingów, dróg
 • odśnieżanie, odprowadzanie wody deszczowej
 • zakup / naprawa: oświetlenia i oznakowania
 • przeglądy ogólnobudowlane i gwarancyjne
 • ryczałt na remonty
 • usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 • Coroczny przegląd techniczny mieszkania

Ile pieniędzy na początek?

KAUCJA

Wysokość kaucji podamy na tej stronie, jak tylko zostanie to określone przez Gminę.

PIERWSZY CZYNSZ

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

MEBLE

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

CZĘSTE PYTANIA

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać zobowiążemy je do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współnajemcami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy dzieci, które wyrażają chęć dalszego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu, ale zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji